Uw privacy (AVG)

Voor een professionele begeleiding is het nodig dat ik als therapeut en coach, een dossier aanleg. Uw dossier kan aantekeningen bevatten over persoonlijke gegevens en informatie. Tevens ook eventuele gezondheidsgegevens indien aan de orde.

Ik registreer van cliënten met name gegevens die te maken hebben met onze administratieve en fiscale verplichtingen, zoals naam, adres, woonplaats, email en bankgegevens. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en indien van toepassing medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb een geheimhoudingsplicht.

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens m.b.t. uw behandeling zal ik 5 jaar bewaren.

Privacy op de nota en/of Aanmeldingsformulier Gegevens op aanmeldingsformulier:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Emailadres en telefoonnummer
 • De datum van intake/behandeling
 • Geboortedatum
 • Huisarts

Gegevens nota:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Data behandeling
 • De kosten van de behandeling
 • Administratieve gegevens van mij zoals KvK nr. banknummer, mijn adres etc.