Op de dag dat hij zeventig jaar werd, schreef Charlie Chaplin een prachtige tekst.

Terugkijkend op zijn leven ontdekte hij dat liefde voor jezelf alles in een ander perspectief zet en het leven mooier en lichter maakt.

Werkwijze en visie

Mijn werk als lichaamstherapeut en spirituele coach heeft als focus het authentieke in de mens, het onbevangen kind wat in ieder van ons leeft, te gaan erkennen, ontvangen en weer levendig te maken. Onze creativiteit, speelsheid en intuïtie zijn hiermee verbonden. Dit onbevangen deel heeft vaak kwetsuren opgelopen door de afkeuring van de omgeving. We zijn dit daardoor ook zelf gaan onderdrukken.
Om dit kwetsbare authentieke deel te tonen is voldoende veiligheid nodig.Als therapeut wil ik hiervoor mijn deskundigheid volledig inzetten.
Mocht Hooggevoeligheid aan de orde zijn dan neem ik dit mee in de behandeling.
We gaan samen op weg om te kijken naar hetgeen je moet,mag en werkelijk wilt. Het is een proces van autonoom worden,los van de omgeving.

Over het algemeen zijn er twee redenen waarom mensen met een hulpvraag bij mij komen:

Het kan zijn dat iemand obstakels ervaart in zijn leven (klachten zoals angst of depressiviteit) vaak gekoppeld aan moeilijke omstandigheden zoals een scheiding, overlijden van een dierbare, ziekte of ontslag.
Het kan ook zijn dat iemand prima functioneert, maar het gevoel heeft dat er iets ontbreekt aan het leven en er een sterk verlangen opkomt of nieuwsgierig wordt.
Beide redenen geven mensen een motivatie om te willen gaan onderzoeken wat er nodig is en welke stappen er gezet mogen worden om een doel te bereiken of antwoord te krijgen op hun hulpvraag.

Mijn visie: ‘Als we onze grondhouding t.a.v. vroegere ervaringen niet veranderen, en ze steeds maar blijven oplossen op een bepaalde manier (onbewuste controle), herhalen we steeds opnieuw onze oude pijn en angsten’.

Met welke vragen/onderwerpen kun je terecht?

De onderwerpen die in het begeleidingsproces aan bod komen zijn heel divers, aangepast op ieders individuele wensen en vragen. Dit is een selectie van onderwerpen waar ik met mensen aan gewerkt heb:

  • bij jezelf blijven in gesprekken met anderen
  • de 'lading' van situaties afhalen die veel emotie of spanning oproepen
  • met liefde i.p.v. oordelen naar jezelf kijken: zelfacceptatie, en daardoor beter met kritiek om kunnen gaan
  • loslaten van hoe het leven 'had kunnen zijn' en openen naar wat er nu is
  • omgaan met gevoelens van eenzaamheid
  • hoe je je meer verbonden kunt voelen met het grotere geheel
  • onderzoeken waarom je leegloopt op een bepaalde situatie en wat je daaraan kunt doen, met liefde voor jezelf en de andere betrokkenen
  • oude overtuigingen, patronen, blokkades, spanningen en/of emoties onderzoeken en loslaten, zodat meer ontspanning en zelfvertrouwen ontstaat
  • onderzoeken wat je op diep niveau nodig hebt om te kunnen ontspannen

Je krijgt niet alleen praktische tips & inzichten maar ontvangt ook meditaties. Zo komt zowel je denken als je hart, je lichaam én je gevoel aan bod.

Het begeleidingsproces zal niet voorkomen dat er geen pijn en angst meer zal zijn naar de toekomst, maar zal een les zijn voor het leven. Wat steeds bereidheid blijft vragen bij nieuwe ervaringen en uitdagingen om bewust te zijn van je lichamelijke sensaties , gedachten en overtuigingen . Als lichaam en geest in balans zijn, gaat het hart meer spreken en staat het denken ten dienste van het gevoel en niet meer andersom.Dan komt er ook  ruimte om op zielsniveau te leven, door spirituele coaching geef ik ondersteuning om vanuit je intuïtie met overgave en vertrouwen in het leven te kunnen gaan staan.Met een krachtig innerlijk weten, een bewustzijn dat alles samen hangt en jij daarvan een onderdeel bent.

Tarief :

Particulier:
Kennismakingsgesprek € 30,00
Consult € 55,00.
Traject Hooggevoelig zijn € 295,00  met 4 bijeenkomsten en 4 individuele consulten, waarvan het eerste een kennismakingsgesprek.
Ontmoetingsavonden in Hooggevoelig zijn € 60,00. Dit is steeds een cycli van 3 avonden.

Zakelijk:
Consult € 75,00
Traject Hooggevoelig zijn € 900,00 ( 6 gesprekken en 1 groeps bijeenkoms, waarvan het eerste een kennismakingsgesprek).

Alle tariefen zijn BTW-vrijgesteld.
De duur van een consult is 60 minuten.

Vergoeding ziektekosten:

In 2017 heb ik besloten na 20 jaar me niet meer te binden aan de regels van de zorgverzekeraars. Ik moest te veel  gaan afwijken in wat ik als professional in mijn werk wil uit dragen en ook liever investeer in scholing die voor mij essentieel is om mijn vak goed te blijven uitoefenen. Ik heb juist voorheen bewust gekozen niet in de reguliere geestelijke gezondheid te willen werken omdat ik hollistisch wil werken waar aandacht is naar: Lichaam / gedachten / gevoel / emoties / geest en ziel. Om hieraan trouw te blijven heeft als gevolg dat ik niet meer vergoed wordt door de zorgverzekeringen. Ik heb daarom mijn tarief aangepast om toch voor iedereen zoveel mogelijk toereikend te zijn.