Op de dag dat hij zeventig jaar werd, schreef Charlie Chaplin een prachtige tekst.

Terugkijkend op zijn leven ontdekte hij dat liefde voor jezelf alles in een ander perspectief zet en het leven mooier en lichter maakt.

Werkwijze en visie

Mijn werk als lichaamstherapeut en spirituele coach / Angelologist heeft als focus het authentieke in de mens, het onbevangen kind wat in ieder van ons leeft, te gaan erkennen, ontvangen en weer levendig te maken. Onze creativiteit, speelsheid en intuïtie zijn hiermee verbonden. Dit onbevangen deel heeft vaak kwetsuren opgelopen in onze jongere jaren door de afkeuring van de omgeving en zijn we dit daardoor ook zelf gaan onderdrukken.
Om dit kwetsbare authentieke deel te durven tonen is voldoende veiligheid nodig. Als lichaamsgerichte psychotherapeut wil ik hiervoor mijn deskundigheid volledig inzetten en dit als Angelogist ondersteunen met energieén die komen vanuit hogere liefdevolle freqenties. Ik werk als Angelologist met de Levensboom,dit is het instrument wat gebruikt wordt in de wetenschap van Angelologie om helderheid te krijgen wat je hier in je leven komt ervaren ( je Levensmissie) en wat je te brengen hebt ( je Zielsmissie).

Mocht Hooggevoeligheid aan de orde zijn dan neem ik dit mee in de behandeling.
We gaan samen op weg voor herkenning, erkenning en integratie van dit gevoelige zenuwstelsel
Om te ervaren en te weten wat jij nu werkelijk wilt en niet moet van jezelf.
Het is een proces van autonoom worden, los komen van de omgeving en trouw blijven aan jezelf.
Steeds vanuit die vrijheid weer verbinding kunnen aangaan met de omgeving.

Over het algemeen zijn er twee redenen waarom mensen met een hulpvraag bij mij komen:

Het kan zijn dat iemand obstakels ervaart in zijn leven (klachten zoals angst of depressiviteit) vaak gekoppeld aan moeilijke omstandigheden zoals een scheiding, overlijden van een dierbare, ziekte of ontslag.
Het kan ook zijn dat iemand prima functioneert, maar het gevoel heeft dat er iets ontbreekt aan het leven en er een sterk verlangen opkomt of nieuwsgierig wordt.
Beide redenen geven mensen een motivatie om te willen gaan onderzoeken wat er nodig is en welke stappen er gezet mogen worden om een doel te bereiken of antwoord te krijgen op hun hulpvraag.

Mijn visie: ‘Als we onze grondhouding t.a.v. vroegere ervaringen niet veranderen, en ze steeds maar blijven oplossen op een bepaalde manier (onbewuste controle), herhalen we steeds opnieuw onze oude pijn en angsten’.

Met welke vragen/onderwerpen kun je terecht?

De onderwerpen die in het begeleidingsproces aan bod komen zijn heel divers, aangepast op ieders individuele wensen en vragen. Dit is een selectie van onderwerpen waar ik met mensen aan gewerkt heb:

  • helderheid krijgen in wat je werkelijke doel is in je leven (Levensmissie) en wat je hier komt brengen (Zielenmissie)
  • bij jezelf kunnen blijven in gesprekken met anderen
  • de 'lading' van situaties afhalen die veel emotie of spanning oproepen
  • met liefde i.p.v. oordelen naar jezelf kijken: zelfacceptatie, en daardoor beter met kritiek om kunnen gaan
  • loslaten van hoe het leven 'had kunnen zijn' en openen naar wat er nu is
  • omgaan met gevoelens van eenzaamheid
  • hoe je je meer verbonden kunt voelen met het grotere geheel, in eenheid denken i.p.v. in dualiteit (goed en fout gelijkwaardig kunnen plaatsen, ook in jezelf)
  • onderzoeken waarom je leegloopt op een bepaalde situatie en wat je daaraan kunt doen, met liefde voor jezelf en de andere betrokkenen
  • oude overtuigingen, patronen, blokkades, spanningen en/of emoties onderzoeken en loslaten, zodat meer ontspanning en zelfvertrouwen ontstaat
  • onderzoeken wat je op diep niveau nodig hebt om te kunnen ontspannen en dat te doen wat werkelijk jou diepste verlangen is

Je krijgt niet alleen praktische tips & inzichten maar ontvangt ook meditaties.

Het begeleidingsproces zal niet voorkomen dat er geen pijn en angst meer zal zijn naar de toekomst, maar zal een les zijn voor het leven. Het vraagt steeds weer bereidheid , met name bij nieuwe ervaringen en uitdagingen.Het is meer en meer bewust te zijn van je lichamelijke sensaties , gedachten en overtuigingen . Als lichaam en geest in balans zijn, gaat het Hart meer spreken en staat het denken ten dienste van het Hart en niet meer andersom. Dan komt er ook  ruimte om op zielsniveau te leven. Op dat niveau geef ik ondersteuning met spirituele coaching om vanuit je intuïtie met overgave en vertrouwen in het leven te kunnen gaan staan. Met een krachtig innerlijk weten, dat alles samen hangt en jij daarvan een onderdeel bent, weten dat je nooit alleen staat, maar wel zelf de stappen moet zetten.

Tarief :

Meditatie traject
 € 120,00 (incl. intakegesprek van 1 uur en 4 bijeenkomsten van 2 uur)

Particulier:
Kennismakingsgesprek € 40,00
Individueel consult € 55,00.
Traject Hooggevoelig zijn € 335,00 (dit zijn 6 individuele consulten, waarvan het eerste een kennismakingsgesprek)
Ontmoetingsavonden in Hooggevoelig zijn € 105,00. (dit is steeds een cycli van 3 avonden).

Zakelijk:
Individueel consult € 75,00
Traject Hooggevoelig zijn € 900,00 ( 6 gesprekken en 1 groeps bijeenkoms, waarvan het eerste een kennismakingsgesprek).

Alle tariefen zijn BTW-vrijgesteld.
De duur van een consult is 60 minuten.

Vergoeding ziektekosten:

In 2017 heb ik besloten na 20 jaar me niet meer te binden aan de regels van de zorgverzekeraars. Ik moest te veel  gaan afwijken in wat ik als professional in mijn werk wil uit dragen en ook liever investeer in scholing die voor mij essentieel is om mijn vak goed te blijven uitoefenen. Ik heb juist in het verleden bewust gekozen niet in de reguliere geestelijke gezondheid te willen werken omdat ik holistisch wil werken, waar aandacht is naar: lichaam / gedachten / gevoel / emoties / geest en ziel. Om hieraan trouw te blijven heeft als gevolg dat ik niet meer vergoed wordt door de zorgverzekeringen. Ik heb daarom mijn tarief aangepast om toch voor iedereen zoveel mogelijk toereikend te zijn.